POZIOM PRO Szkoła Pasji i Wizji

4 miesiące nauki, 4 moduły eksperckie

16 intensywnych warsztatów z ekspertami:

proroczy (jak słyszeć głos Boga i służyć słowem proroczym),

modlitwa uzdrowienia (konkretne wskazówki jak się modlić o chorych),

uwolnienie z więzów demonicznych (jak prowadzić innych do wolności),

ewangelizacyjny (jak głosić z odwagą)

2.200,00