JAK BUDOWAĆ RELACJE W RODZINIE?

Mój dom na skale - jak zbudować trwałe i satysfakcjonujące więzi rodzinne we współczesnym świecie? Jak być zachętą i inspiracją dla swojej rodziny? Jak  oddawać Bogu chwałę swoim codziennym życiem?

ASIA I JANUSZ ŻYDKOWIE

Od ponad 30 lat szczęśliwe małżeństwo, obecnie także rodzice, teściowie i dziadkowie. Od 2005 roku prowadzą poradnictwo małżeńskie i rodzinne, kursy dla narzeczonych oraz wykłady i warsztaty na temat budowania relacji. Janusz jest pastorem KChB w Chorzowie. Razem z synem prowadzą Fundację Dobrze nam razem.

Więcej na temat Asi i Janusza znajdziesz tutaj: www.dobrzenamrazem.com

2

WARSZTAT #1

Mój dom na skale - jak zbudować trwałe i satysfakcjonujące więzi rodzinne we współczesnym świecie? Jak być zachętą i inspiracją dla swojej rodziny? Jak  oddawać Bogu chwałę swoim codziennym życiem?

Odtwórz wideo

WARSZTAT #2

„Wychowuj dziecko stosownie do drogi, którą ma iść" - jak wychowywać nasze dzieci w sposób, który będzie podobał się Bogu? Jak uczyć odpowiedzialności i zaufania i w jaki sposób przekazywać dzieciom własne wartości?

Odtwórz wideo

WARSZTAT #3

Moje dzieci w groźnym świecie - jak pomóc dzieciom w pokonywaniu trudności we współczesnym świecie? Jak ustrzec je od niebezpieczeństw a jednocześnie zbudować w nich odwagę i zaradność?

Odtwórz wideo

Materiały dodatkowe:

Wystarczy słuchać i kochać

Jak wygląda miłość?

Walcz o swoją rodzinę

Człowieka przyciąga drugi człowiek